SRE Logo Baner Skript

Contact icon
Klikni na krug... ako možeš :)
JavaScript - Učitava se niz slika, smenjuju se praveći animaciju.
JavaScript - Klik na sliku menja je (menja se img src).